Juni, ein siste innsats før ferie!

467

Månadens hundar er Isis og Felix som er sendt inn av Åshild Tuvik Kleppe. Eit bilete med god sommarstemning, og til og med ei lita krabbeklo.

Juni er godt i gong, og sommarferien står og bankar på døra vår. I kveld er siste tysdagstrening med instruktør før ferien. Neste tysdag, 14. juni, er det nemleg allereie sommaravslutning på tysdagstreningane. Her kjem me til å sette opp ein grill, så bestill fint vêr. Du finn informasjonen du treng om denne avslutninga her.

Det er lurt å fortsette å trene hund utover i ferien. Hugs å ta med godbitar på ferie. Det er ikkje mange minutta som skal til kvar dag for at ein vedlikeheld det ein allereie har trent på. Det er også fullt mogleg å trene hund på Tussa tysdagane sjølv om der ikkje er instruktør. Informer gjerne kvarandre på facebook eller andre stadar slik at fleire kan nytte høve.

Det var eigentleg tenkt eit kurs i konkurranselydigheit til helga. Dette måtte me diverre avlyse grunna for lite interesse. Me prøvar oss med nye kurs til hausten. Ta gjerne kontakt dersom du har ynskjer om kurs. Me set gjerne opp ulike kurs, og gjennomfører dei dersom nok er interesserte!

Hugs å kjøle ned hundane i ferien.

GOD SOMMAR!

Tysdagstreningane og 17. mai

Miko - jun 14

Me har valt å flytte tysdagstreningane tilbake til Tussa. Me håpar å sjå nye og gamle folk i rekkene i det me nærma oss sommaren. På tysdagstreningane prøvar me å ha instruktør så ofte som mogleg for å tilby rettleiing til våre medlemmar. Me tek gjerne i mot tips dersom nokon har ynskjer om kva tema for treninga skal vere. Vel møtt!

Som tidlegare publisert på vår offisielle facebookside har styret bestemt at Ørsta og Volda Hundeklubb ikkje lenger skal stille i 17. Mai toget slik me har gjort tidlegare. Dette er i hovudsak bestemt ut ifrå hundevelferd i forhold til mattilsynet sine retningslinjer.

Ha ein god 17. Mai!

Kom mai du skjønne milde!

image4

Månadens hundar er Tika og Ronja, sendt inn av Isabell Viddal. Me manglar bilete som er relatert til sumar og haust. Send derfor gjerne inn slike bilete!

Mai byr på mykje god treningstid og kvalitetstid saman med hunden. Det er varmare, tørrare og kjekkare å vere utandørs. Akkurat no er me inne i eit fantastisk vårvêr. Me håpar alle kan nytte det til det fulle.

På kursplanen har me starta kvalpekurset. Dermed vert det ikkje høve til å ta del på kvalpekurs før til hausten igjen. Dersom du likevel vil kome i gong med trening, kan du møte opp i Fonna hundebane tysdagar. Der har me instruktør, som har eit opplegg mellom 1830 og 1900. Vel møtt til sosiale og gode treningsdagar på hundebana vår. Dersom du ikkje veit kvar du skal køyre, finn du ei god forklaring her. Du finn også oversikt over kven som har treningane på denne sida.

Til helga er det agilitykurs. Her var veldig få påmelde, men me held kurset likevel i håp om at me får opp eit agilitymiljø i klubben. Dersom du skulle ha lyst å slenge deg med i siste liten, kan du ta kontakt med oss, så skal me sjå kva me kan ordne!

Vidare er det opa påmelding på både sporkurs og kurs i konkurranselydigheit. All informasjon om desse kursa finn du her. Me håpar folk brukar moglegheitene til kurs for å utvikle sitt hundehald og interessa si for dette. Ta gjerne også kontakt dersom du har ynskjer eller forslag til kurs hundeklubben kan halde.

Ørsta og Volda Hundeklubb følgjer skuleruta når det gjeld treningar. Det vil då seie at me sjølvsagt har ei kjekk og sosial sumaravslutning. Avslutning i år vert 13. juni. Me håpar mange har høve til å vere med på ein sosial samkome med grilling og konkurranse frå klokka 18 ved Ørsta grusbane.

Me håpar å sjå nettopp deg på trening!

 

April, vår!

AprilOVHK

Månadens hundar er Rocky og Petra sendt inn av Else Marie Halse Ressem. Vil du ha din hund som månadens hund? Send inn til oss på epost. Alle hundar kjem med til slutt. Til mai har du sjansen å snike i køa dersom du sender inn eit flott bilete med 17. mai og vår som tema!

Det nærmar seg påske og der er ei trening igjen på Tussatun før me flyttar treningane til Fonna. Etter påske kjem me til å ha instruktør kvar tysdag. Har du ein instruktørspire i magen? Ta gjerne kontakt dersom du kunne tenkje deg å ha ei tysdagstrening. Ny liste over kven som har treningane kjem innan påska er ferdig. Du finn oversikta under «trening og aktivitetar» på eiga fane som heiter «tysdagstrening».

Komande fredag er fristen for å melde seg på kvalpekurset som startar rett over påske. Alle datoar ligg ute på kurssida vår, men ein informasjonsepost med kvar me skal vere vil verte sendt ut komande laurdag til alle som har betalt kurset innan fristen (7. april). Det vert ikkje aktuelt å ta inn folk etter fristen då me har veldig stor pågang i år.

Ellers ligg der ymse kurs ute for påmelding. Agilitykurs ei helg i mai, og sporkurs og LP kurs i juni. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål anngåande desse eller andre ting. Me kan kontaktast både gjennom epost og facebook.

Vel møtt til ein hunderik vår!

Rallykurs med Berit Smaaland

Denne helga var det rallykurs med Berit Smaaland som stod på kalendaren. Ranveig Isene var hjelpeinstruktør. Fokus denne helga var å verte litt orientert om dei nye reglane som kjem etterkvart i rally og trene etter ynskjene til dei ulike ekvipasjane.

IMG_0471 (2)

Det var seks ekvipasjar påmeldt til kurset. Dette var av ulike raser og erfaringar. Kurset starta allereie fredagskvelden med to timar teori.Thareq

Laurdagen starta me alle med friskt mot til nye øvingar og ulike kombinasjonar som ingen av ekvipasjane hadde vore bort i før. Dette satte både hovudet til eigar og hund i gong.

IMG_0386_2

Etter kvart som timane gjekk vart også oppgåvene frå instruktør meir utfordrande. I tillegg dreiv Berit med shaping på førarane for å få dei til å gjere ting utan at ho masa. No skulle ein få erfare korleis det er å vere hund.

IMG_0399 (2)

Søndagen fortsatte kurset med friskt mot. Då starta me dagen med ein liten «konkurranse» for å få riktig setting og følelse. Her fekk kvar ekvipasje gå to klassar kvar.

IMG_0497 (2)

Etter konkurransetreninga var me over på dei siste nye øvingane me ikkje hadde prøvd og endeleg gjekk me ut å prøvde ulike agilityhinder.IMG_0436 (2)

Til slutt vart førarar og hund utfordra med rallystafett. Etter oppsummering kan det sjå ut som at alle var samde om at det var eit gildt kurs. Velkomen attende, Berit!

 

Mars 2017

mars

Månadens hund er sendt inn av Daria Dahl.

Så banka våren på døra. Vidaregåande kurset i kvardagslydigheit er godt i gong, og tysdagstreningane går som vanleg. Minner om at de finn oversikt over kva tid der er instruktør her.

Når det er bart står Fonna til disposisjon for våre medlemmar. All informasjon om bana og kvar du finn koda finn du under fana om treningsbana her på heimesida. Me minner om at du må ha betalt medlemsavgifta for 2017 for å vere medlem. Det vert skifta kode på låsen denne veka, og ny kode vil verte oppgitt på facebooksida til treningsbana.

På årsmøte vart det nytt styre. Anita Løvik fortsetter som leiar, Hildegunn Bondhus som nestleiar, Inger Kvam kjem inn som kasserar, Hege Lystad sekretær og Else Marie Halse Ressem er vara. Etterkvart vert det også lagt ut referat under møtereferat.

Neste påmeldingsfrist er 10. mars. Det er fristen for rallykurset me skal ha med Berit Smaaland. Kvalpekurs, agilitykurs og sporkurs ligg også ute. Håpar å sjå mange av dykk framover!

Februar

image1

Månadens hundar i februar er Maya, Dylan, Hilma og Ayla. Bilete er sendt inn av Hildegunn Bondhus.

Februar er i gong. Det er barmark og milde temperaturar foreløpig. Det ser også ut til at det skal vere fint vêr dei neste dagane. Perfekt til å trene hund og vere ute. Me minner om tysdagstreningane. Sjekk oversikta vår under trening og aktiviteter på kva tid der er instruktør og ikkje.

Alle kurs ligg ute med open påmelding. Fyrste som skal starte opp er vidaregåande kurs for dei som har gått eit kvalpekurs. Påmeldingsfristen for dette kurset er 8. februar. Du finn meir informasjon og link til påmelding her. Du finn også informasjon og lenkje til dei andre kursa på same staden.

Neste tysdag (14. februar) er det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19:00. Alle medlemmar har stemmerett og må gjerne delta dersom dei vil vere med å bestemme.

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding
  3. Rekneskapet
  4. Val av styre
  5. Eventuelle saker som har komt inn

Innkalling til årsmøte og kurs

Då er me komt til den tida av året då det er tid for å sjå tilbake på året som har gått. Tysdag 14. februar vert det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19.00. Denne dagen vert det ikkje instruktør på Tussa då me håpar alle medlemmar tek turen på årsmøtet. På årsmøtet går ein gjennom året som har gått i høve hendingar og rekneskap. I tillegg vert det valt nytt styre. Det gamle styret vil legge fram forslag om nytt styre som vert stemt over. Dersom du som medlem har ei sak du vil ta opp på årsmøtet kan denne sendast inn til styreleiar på epost hundeklubben@ovhk.com innan 31. januar. Sakliste for styremøtet finn du her.

IMG_8697 (2)

Eg vil også informere om at no kan du melde deg på alle dei ulike kursa me har lagt ut for vår/sommar. Dette er kvalpekurs, vidaregåande kurs, sporkurs, agilitykurs og rallykurs. Ta ein kik inn på denne fana for å sjå meir informasjon!

Godt nyttår medlemmar!

20161011_175301_resized

Årets fyrste hund som pryder heimesida vart Balto. Flott at så mange har sendt inn bileter. Det er berre å sende inn til oss!

No er det nytt år og nye moglegheiter. Det er også tid for å betale medlemsavgift for året 2017. Håpar du vil fortsette å vere medlem med oss. Prisen for eit år er berre 250,- kr. For å vere medlem i ein hundeklubb må du vere medlem av nkk. Her er eit lite beløp i tillegg.

Neste tysdag (10. januar) startar me opp att tysdagstreninga på Tussa. Her vert det instruktør frå 18.30 annan kvar tysdag fram til påske. Du finn oversikt over dette her. Etter påske satsar me på å ha instruktør kvar tysdag. Då vert også treningane flytta tilbake til Fonna hundebane.

Om ikkje lenge startar me påmeldingar til dei ulike kursa me har frista med. Så følg med på heimesida og på facebook. Me håpar alle er klar for eit fantastisk hundeår!

Ventetida er i gong..

img_2240

Då var fyrste dagen i desember i gong og ventetida til julafta er starta. Bilete av denne flotte nuffen er sendt inn av Henriette Nupen. Du kan også sende inn din hund til vår e-post adresse eller på facebook. Alle hundar kjem med til slutt!

Om to dagar er det årets julebord for hundeklubben. Anna enn dette julebordet er det ikkje så mykje anna så skjer i denne månaden. På tysdag den 6. desember vert det siste tysdagstrening med instruktør på Tussa i år. Då er det omvendt lokking som står på agendaen. I tillegg vert det som alltid positiv sirkel og innkalling. Sjølv om dette er siste tysdagstreninga i år med instruktør, er det likevel fritt for folk å møte til eigentrening andre tysdagar.

Til våren har me mykje spennande kurs på planen. Dersom du kikar under fana «kurs» her på heimesida kan du bla deg i gjennom alle planane våre. Dei fleste kursa opnar for påmelding like over nyttår. Er du nysgjerrig på kva styret planlegg og snakkar om kan du kike på fana «møtereferat».

Me i styret vil takke for året som har gått. For dei eldsjelene som har hjulpe oss på rallystemne og dei som hjalp til på kvalpeshow og lydigheit. Me takkar for alle som har møtt på treningar og dugnad og håpar å sjå gamle og nye fjes aktive i året som kjem.

Riktig god jul og godt nyttår!