Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.

KVALPE OG UNGHUNDKURS HAUST 2018

I august startar kvalpekurset. Her vil me ta føre oss grunnleggande ferdigheiter og kvardagslydigheit basert på positive treningsmetodar. Me vil også ta omsyn til dykkar ynskjer. Dersom det vert mange hundar som er eldre enn året vil me dele kurset til eit kvalpekurs og eit unghundkurs.

Kurset startar med teori den 22. August 18.00-20.30. Deretter vert det praktiske økter frå 18.00-20.00 på onsdagane frå 29. August til 26. September.

Pris er 1000 for medlem og 1500 for ikkje medlem.

Påmelding skjer her.

BRONSEMERKEPRØVE

Ta kontakt dersom du skulle ynskje å gå opp til prøva.