Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.

KURS MED ANNA LARSSON VÅR 2018

Anna Larsson kjem til Noreg i vår og skal halde kurs for oss. Det vert 8 plassar på dette kurset og det kjem til å verte første mann til mølla prinsippet. Det vert også mogleg å delta som observatør.

Kurset vert i palmehelga, 24. og 25. mars. Det er no fullt for dei som vil delta med hund, men det før an å stå på venteliste eller vere observatør.

Pris er 2000 for medlem og 2500 for ikkje medlem. Observatør 500,-.

Dette kurset vert basert ut ifrå deltakarane sine ynskjer, men er retta inn mot moment frå rally, lydigheit, bruks eller liknande. Me har i hovudsak etterlyst å få drive med overtrening, men alle som deltek vil vere med å forme kurset. Les meir om Anna Larsson og hennar metoder  her.  

Påmelding skjer her.

Ta kontakt med oss dersom noko skulle vere uklart!

KVALPE OG UNGHUNDKURS VÅR 2018

Rett over påske startar kvalpekurset. Her vil me ta føre oss grunnleggande ferdigheiter og kvardagslydigheit basert på positive treningsmetodar. Me vil også ta omsyn til dykkar ynskjer. Dersom det vert mange hundar som er eldre enn året vil me dele kurset til eit kvalpekurs og eit unghundkurs.

Dette vil gå på onsdagar (Frå 4. april – 9. mai). Pris er 1000 for medlem og 1500 for ikkje medlem.

Påmelding her.  Frist er onsdag 28. mars i påska.

BRONSEMERKEKURS VÅR 2018 
Det vert bronsemerkekurs med oppstart etter påske. Eit bronsemerkekurs er eit kurs som førebur ein til bronsemerkeprøva. Her lærer ein grundig øvingar som «på plass», «dekk», «lineføring», «stå» og andre relevante øvingar. Sjølve prøva er basert på regelverk frå nkk som du kan lese her.
Dette er eit kurs som passar fint for dei som vil arbeide med hunden sin, kome seg framover i lydigheitsøvingar, konkurrere eller berre trene målretta med hunden sin.
Dette vil starte opp mandag 9. april og fortsette 23. april, 7. mai, 14. mai, 28. mai. Sjølve bronsemerkeprøva vert 11. juni.
Instruktørar på kurset vert Else Marie Ressem og Hildegunn Bondhus.
1000 for medlem, 1500 for ikkje medlem.
Påmelding her innan 26. mars.