Kurs

Mange kurs står i planane, og dersom det let seg gjere vert dei ført opp her. Ta kontakt dersom du har ynskjer eller spørsmål. Alle kurs skal betalast til kontonummer: 3992 40 11037.

KVALPE OG UNGHUNDKURS VÅR 2019

Neste kvalpekurs startar med ei helg, for deretter 4 samlingar. Her vil me ta føre oss grunnleggande ferdigheiter og kvardagslydigheit basert på positive treningsmetodar. Må kjem til å bruke boka Best Hver-dag av Siv Svendsen og Maria Brandell. Det vert moglegheit for å kjøpe boka til 200. Kryss av på påmeldingsskjema ved interesse. Me vil også ta omsyn til dykkar ynskjer. Dersom det vert mange hundar som er eldre enn året vil me dele kurset til eit kvalpekurs og eit unghundkurs.

Pris er 1000 for medlem og 1500 for ikkje medlem.

Laurdag 23. Mars og søndag 24. Mars frå 10-13 begge dagar.

1. April ved Tussa i Hovdebygda, 8. April ved Amfi Ørsta, 23. April ved Amfi Ørsta Og 29. April Fonna hundebane vert praktiske økter. Alle frå 18-20.

Påmelding her.  Påmeldingsfrist 9. Mars.

NYBYJARKURS I RALLYLYDIGHEIT

Me ynskjer å køyre eit gratis nybyrjarkurs for medlemmar av klubben. Teori for dette vert 2. Mai. Teorien krev påmelding. Påmeldingsfrist 25. April. Teorien vert frå 18-21. Vidare tilbyr me kurs frå 18.00 tysdagane 7. Mai, 21. Mai og 4. Juni.


BRONSEMERKEPRØVE

Ta kontakt dersom du skulle ynskje å gå opp til prøva.