Hendingar


På denne sida finn du informasjon om hendingar som ikkje er relatert til kurs. Dette kan vere innkallingar til ekstraordinære møter, avslutningar, turar eller liknande.

NYTTÅRSSAMLING 

I høve at me ikkje hadde julebord i 2018 har klubben no lyst å tilby ei nyttårssamling den 2. Februar som plaster på såret.

På samlinga tek me med hund og går inn for å trene og sosialisere oss saman. Det vert servert mat.

Set av 2. Februar frå klokka 15-18. Stad for dagen vert gymsalen på Lid Skule. Hendinga er gratis for alle som er medlem, påmelding skjer her.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2018

Årsmøte vert 12. februar klokka 19.30 på Bondhus trafikkskule.

Alle medlemmar har stemmerett og må gjerne delta dersom dei vil vere med å bestemme. Har du ei sak som bør takast opp på årsmøtet må den sendast inn til styreleiar innan 31. januar.

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding
  3. Rekneskapet
  4. Val av styre
  5. Eventuelle saker som har komt inn

 

Innspel er stengd.