Haustfargar og mørketida er på veg!

Månadens hund for september er Lana. Bilete er sendt inn av Marie Halkjelsvik.

Forrige mandag starta kvalpekurset opp, og i går var fyrste praktiske økt. Det er ein god gjeng med tett over tjue deltakarar. Ny sjanse til kvalpekurs vert til våren. Informasjon kjem i februar/mars om dette.

Me har hatt litt forseinking på informasjon anngåande det vidaregåande kurset. No er det endeleg satt datoar for kurset. Det vil foregå over fire torsdagskveldar. Sidan me har vore seine med informasjonen held me påmeldinga open til komande fredag; 8. september.

Tysdagstreningane er i gong. Me har valt å ha instruktør annan kvar tysdag. Du kan sjekke ut kva tid der er instruktør her.

Ellers er datoen for julebord satt allereie. Dette for å prøve å få fleire til å kome. Årets julebord vert laurdag 2. desember. Meir informasjon og påmelding kjem etter kvart, men sett av datoen.

God haust!

Reglane for bruk av Fonna treningsbane, kvifor så strengt?

Me har den siste tida oppdaga at fleire av våre medlemmar har brukt treningsbana i Fonna som eit område for frislepp av hundar. Med frislepp meinar me at hundar vert slept lause til å leike seg saman på bana. Dette er eit klart brudd på reglane for bana, og me har diverre måtte sendt ut åtvaring til nokre av våre medlemmar.

Reglane for bana er ganske klare:

 1. Hundar må luftast godt før dei kjem inn på bana.
 2. Bana er utelukka meint for trening av hund. Sosialisering og leik mellom hundar skjer utanfor baneområdet.
 3. Bruk av utstyr skjer på eige ansvar og skal takast godt vare på.
 4. Bana skal alltid ryddast etter bruk.
 5. Vis varsemd ved bruk av agilityutstyr på kvalpar og unghundar.
 6. Plukk opp etter hunden din og ta med posen heim, også utanfor området.

Det er spesielt regel nummer 2 som kjem i konflikt her. Det er ingen tvil om kva regelen er, og likevel vel medlemmar å bryte desse. Derfor vel me no å forklare kvifor desse reglane er satt slik dei er, i håp om betre forståing.

Det er mykje agilityutstyr som står oppe i Fonna. Dersom hundar er lause på bana i leik har dei ofte lett for å hoppe over, klatre på eller gjere andre raske val rundt dette utstyret. Dette kan føre til skade på utstyr, og i verste fall skade på hund i form av fall, oppskraping eller liknande. Dette er sjølvsagt dumt både for klubben og for eigar av hundane. I tillegg kan hundar kome i trongsteg på høge stigar/møner, noko som kan by på lettare konflikter mellom hundane.

Her kjem me til neste punkt. Dersom to hundar skulle ryke saman og skade kvarandre på treningsbana vil dette setje Ørsta og Volda Hundeklubb i dårleg lys som klubb. I tillegg til at me automatisk vert blanda inn i saka, har me også fått ansvaret for noko me slett ikkje vil ha ansvaret for. Alle hundar er forskjellige, og det er ikkje alltid ein rekk å lese kroppsspråk mellom hundar i tide.

Det krevst ein del kunnskap for å sleppe hundar saman for at alle hundane skal få ei positiv oppleving. Det er ikkje alle hundar som har godt av å møte kvarandre. Det kan til dømes vere uheldig å sleppe ein stor, energisk hund saman med ein hund som er usikker eller liten. Dårleg erfaring i eit slikt slepp kan føre til problem med hundar i ettertid. Tenk derfor også over nytte opp mot risiko.

Hundar som leikar har gjerne lett for å springe rundt å markere. Dette er veldig dumt på ei treningsbane. Uhell skjer, men det er fint om utstyr og underlag ikkje byr på meir markering enn nødvendig. Dette vert ofte spesielt eit problem hjå agilityutstyret då ei markering gjerne byr fleire hundar til å gjere akkurat det same. Nedpissa utstyr er ikkje kjekt å styre med verken for mennesker eller hundar.

Ein annan ting som er verdt å tenke over er kva forventning du vil hunden din skal ha til hundetrening og treningsbane. Dersom ein hund vert slept i leik på ei treningsbane ofte vil dette føre til at hunden har forventning om leik under trening. Dette vil føre til at hunden vil ha ei utfordring med å halde fokus og kontakt med førar under trening. Du lærer hunden feil modus.

Me har forståing for at medlemmer søkjer eit innegjerda område i båndtvangen for å sleppe hundar lause. Treningsbana i Fonna er diverre ikkje rette staden. Me anbefalar heller å gå turar saman i bandvangstida då dette gagnar hundane på ein betre måte.

 

August er her!

Månadens bilete er innsendt av Daria Dahl. Til september skulle me gjerne hatt eit veldig flott haustbilete. Send gjerne inn dine bidrag til oss på epost eller på PM på facebook. Me prøvar så godt me kan at alle får med sitt bilete.

No er sommarferien komen mot slutten for mange. Hausten bankar på, og det er tid for kvardag igjen. Tysdag 22. august frå klokka 18 byrja me rett på med ein dugnad på hundebana vår i Fonna. På dugnaden må me gå over bana og luke vekk gras, slik at me fortsatt får ha grus som underlag. Me håpar så mange som mogleg vil kome. Så får me kanskje tid til litt trening og hygge etter på.

Frå tysdag 29. august vil treningane på Tussa starte opp att. Her vert det som vanleg instruktør dei datoane me har satt opp frå 18.30-19. Liste kjem snarleg her på heimesida.

Kvalpekurset si påmelding har opna, men mangla ennå all informasjon. Resten av informasjonen om kurset kjem denne veka. Kurset vil ha ein teorikveld, og fem praktiske økter. Du finn meir informasjon om kurset under fana «kurs».

I tillegg til kvalpekurs vert det også kaurt eit kurs for dei som har gått kvalpekurs, men vil kome seg litt vidare. Dette vert eit praktisk kurs strekt over fire kveldar. Påmeldinga til dette kurset har også opna.

Me håpar folk vil vere aktive utover hausten!

Juni, ein siste innsats før ferie!

467

Månadens hundar er Isis og Felix som er sendt inn av Åshild Tuvik Kleppe. Eit bilete med god sommarstemning, og til og med ei lita krabbeklo.

Juni er godt i gong, og sommarferien står og bankar på døra vår. I kveld er siste tysdagstrening med instruktør før ferien. Neste tysdag, 14. juni, er det nemleg allereie sommaravslutning på tysdagstreningane. Her kjem me til å sette opp ein grill, så bestill fint vêr. Du finn informasjonen du treng om denne avslutninga her.

Det er lurt å fortsette å trene hund utover i ferien. Hugs å ta med godbitar på ferie. Det er ikkje mange minutta som skal til kvar dag for at ein vedlikeheld det ein allereie har trent på. Det er også fullt mogleg å trene hund på Tussa tysdagane sjølv om der ikkje er instruktør. Informer gjerne kvarandre på facebook eller andre stadar slik at fleire kan nytte høve.

Det var eigentleg tenkt eit kurs i konkurranselydigheit til helga. Dette måtte me diverre avlyse grunna for lite interesse. Me prøvar oss med nye kurs til hausten. Ta gjerne kontakt dersom du har ynskjer om kurs. Me set gjerne opp ulike kurs, og gjennomfører dei dersom nok er interesserte!

Hugs å kjøle ned hundane i ferien.

GOD SOMMAR!

Tysdagstreningane og 17. mai

Miko - jun 14

Me har valt å flytte tysdagstreningane tilbake til Tussa. Me håpar å sjå nye og gamle folk i rekkene i det me nærma oss sommaren. På tysdagstreningane prøvar me å ha instruktør så ofte som mogleg for å tilby rettleiing til våre medlemmar. Me tek gjerne i mot tips dersom nokon har ynskjer om kva tema for treninga skal vere. Vel møtt!

Som tidlegare publisert på vår offisielle facebookside har styret bestemt at Ørsta og Volda Hundeklubb ikkje lenger skal stille i 17. Mai toget slik me har gjort tidlegare. Dette er i hovudsak bestemt ut ifrå hundevelferd i forhold til mattilsynet sine retningslinjer.

Ha ein god 17. Mai!

Kom mai du skjønne milde!

image4

Månadens hundar er Tika og Ronja, sendt inn av Isabell Viddal. Me manglar bilete som er relatert til sumar og haust. Send derfor gjerne inn slike bilete!

Mai byr på mykje god treningstid og kvalitetstid saman med hunden. Det er varmare, tørrare og kjekkare å vere utandørs. Akkurat no er me inne i eit fantastisk vårvêr. Me håpar alle kan nytte det til det fulle.

På kursplanen har me starta kvalpekurset. Dermed vert det ikkje høve til å ta del på kvalpekurs før til hausten igjen. Dersom du likevel vil kome i gong med trening, kan du møte opp i Fonna hundebane tysdagar. Der har me instruktør, som har eit opplegg mellom 1830 og 1900. Vel møtt til sosiale og gode treningsdagar på hundebana vår. Dersom du ikkje veit kvar du skal køyre, finn du ei god forklaring her. Du finn også oversikt over kven som har treningane på denne sida.

Til helga er det agilitykurs. Her var veldig få påmelde, men me held kurset likevel i håp om at me får opp eit agilitymiljø i klubben. Dersom du skulle ha lyst å slenge deg med i siste liten, kan du ta kontakt med oss, så skal me sjå kva me kan ordne!

Vidare er det opa påmelding på både sporkurs og kurs i konkurranselydigheit. All informasjon om desse kursa finn du her. Me håpar folk brukar moglegheitene til kurs for å utvikle sitt hundehald og interessa si for dette. Ta gjerne også kontakt dersom du har ynskjer eller forslag til kurs hundeklubben kan halde.

Ørsta og Volda Hundeklubb følgjer skuleruta når det gjeld treningar. Det vil då seie at me sjølvsagt har ei kjekk og sosial sumaravslutning. Avslutning i år vert 13. juni. Me håpar mange har høve til å vere med på ein sosial samkome med grilling og konkurranse frå klokka 18 ved Ørsta grusbane.

Me håpar å sjå nettopp deg på trening!

 

April, vår!

AprilOVHK

Månadens hundar er Rocky og Petra sendt inn av Else Marie Halse Ressem. Vil du ha din hund som månadens hund? Send inn til oss på epost. Alle hundar kjem med til slutt. Til mai har du sjansen å snike i køa dersom du sender inn eit flott bilete med 17. mai og vår som tema!

Det nærmar seg påske og der er ei trening igjen på Tussatun før me flyttar treningane til Fonna. Etter påske kjem me til å ha instruktør kvar tysdag. Har du ein instruktørspire i magen? Ta gjerne kontakt dersom du kunne tenkje deg å ha ei tysdagstrening. Ny liste over kven som har treningane kjem innan påska er ferdig. Du finn oversikta under «trening og aktivitetar» på eiga fane som heiter «tysdagstrening».

Komande fredag er fristen for å melde seg på kvalpekurset som startar rett over påske. Alle datoar ligg ute på kurssida vår, men ein informasjonsepost med kvar me skal vere vil verte sendt ut komande laurdag til alle som har betalt kurset innan fristen (7. april). Det vert ikkje aktuelt å ta inn folk etter fristen då me har veldig stor pågang i år.

Ellers ligg der ymse kurs ute for påmelding. Agilitykurs ei helg i mai, og sporkurs og LP kurs i juni. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål anngåande desse eller andre ting. Me kan kontaktast både gjennom epost og facebook.

Vel møtt til ein hunderik vår!

Rallykurs med Berit Smaaland

Denne helga var det rallykurs med Berit Smaaland som stod på kalendaren. Ranveig Isene var hjelpeinstruktør. Fokus denne helga var å verte litt orientert om dei nye reglane som kjem etterkvart i rally og trene etter ynskjene til dei ulike ekvipasjane.

IMG_0471 (2)

Det var seks ekvipasjar påmeldt til kurset. Dette var av ulike raser og erfaringar. Kurset starta allereie fredagskvelden med to timar teori.Thareq

Laurdagen starta me alle med friskt mot til nye øvingar og ulike kombinasjonar som ingen av ekvipasjane hadde vore bort i før. Dette satte både hovudet til eigar og hund i gong.

IMG_0386_2

Etter kvart som timane gjekk vart også oppgåvene frå instruktør meir utfordrande. I tillegg dreiv Berit med shaping på førarane for å få dei til å gjere ting utan at ho masa. No skulle ein få erfare korleis det er å vere hund.

IMG_0399 (2)

Søndagen fortsatte kurset med friskt mot. Då starta me dagen med ein liten «konkurranse» for å få riktig setting og følelse. Her fekk kvar ekvipasje gå to klassar kvar.

IMG_0497 (2)

Etter konkurransetreninga var me over på dei siste nye øvingane me ikkje hadde prøvd og endeleg gjekk me ut å prøvde ulike agilityhinder.IMG_0436 (2)

Til slutt vart førarar og hund utfordra med rallystafett. Etter oppsummering kan det sjå ut som at alle var samde om at det var eit gildt kurs. Velkomen attende, Berit!

 

Mars 2017

mars

Månadens hund er sendt inn av Daria Dahl.

Så banka våren på døra. Vidaregåande kurset i kvardagslydigheit er godt i gong, og tysdagstreningane går som vanleg. Minner om at de finn oversikt over kva tid der er instruktør her.

Når det er bart står Fonna til disposisjon for våre medlemmar. All informasjon om bana og kvar du finn koda finn du under fana om treningsbana her på heimesida. Me minner om at du må ha betalt medlemsavgifta for 2017 for å vere medlem. Det vert skifta kode på låsen denne veka, og ny kode vil verte oppgitt på facebooksida til treningsbana.

På årsmøte vart det nytt styre. Anita Løvik fortsetter som leiar, Hildegunn Bondhus som nestleiar, Inger Kvam kjem inn som kasserar, Hege Lystad sekretær og Else Marie Halse Ressem er vara. Etterkvart vert det også lagt ut referat under møtereferat.

Neste påmeldingsfrist er 10. mars. Det er fristen for rallykurset me skal ha med Berit Smaaland. Kvalpekurs, agilitykurs og sporkurs ligg også ute. Håpar å sjå mange av dykk framover!

Februar

image1

Månadens hundar i februar er Maya, Dylan, Hilma og Ayla. Bilete er sendt inn av Hildegunn Bondhus.

Februar er i gong. Det er barmark og milde temperaturar foreløpig. Det ser også ut til at det skal vere fint vêr dei neste dagane. Perfekt til å trene hund og vere ute. Me minner om tysdagstreningane. Sjekk oversikta vår under trening og aktiviteter på kva tid der er instruktør og ikkje.

Alle kurs ligg ute med open påmelding. Fyrste som skal starte opp er vidaregåande kurs for dei som har gått eit kvalpekurs. Påmeldingsfristen for dette kurset er 8. februar. Du finn meir informasjon og link til påmelding her. Du finn også informasjon og lenkje til dei andre kursa på same staden.

Neste tysdag (14. februar) er det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19:00. Alle medlemmar har stemmerett og må gjerne delta dersom dei vil vere med å bestemme.

SAKLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsmelding
 3. Rekneskapet
 4. Val av styre
 5. Eventuelle saker som har komt inn