Ventetida er i gong..

img_2240

Då var fyrste dagen i desember i gong og ventetida til julafta er starta. Bilete av denne flotte nuffen er sendt inn av Henriette Nupen. Du kan også sende inn din hund til vår e-post adresse eller på facebook. Alle hundar kjem med til slutt!

Om to dagar er det årets julebord for hundeklubben. Anna enn dette julebordet er det ikkje så mykje anna så skjer i denne månaden. På tysdag den 6. desember vert det siste tysdagstrening med instruktør på Tussa i år. Då er det omvendt lokking som står på agendaen. I tillegg vert det som alltid positiv sirkel og innkalling. Sjølv om dette er siste tysdagstreninga i år med instruktør, er det likevel fritt for folk å møte til eigentrening andre tysdagar.

Til våren har me mykje spennande kurs på planen. Dersom du kikar under fana «kurs» her på heimesida kan du bla deg i gjennom alle planane våre. Dei fleste kursa opnar for påmelding like over nyttår. Er du nysgjerrig på kva styret planlegg og snakkar om kan du kike på fana «møtereferat».

Me i styret vil takke for året som har gått. For dei eldsjelene som har hjulpe oss på rallystemne og dei som hjalp til på kvalpeshow og lydigheit. Me takkar for alle som har møtt på treningar og dugnad og håpar å sjå gamle og nye fjes aktive i året som kjem.

Riktig god jul og godt nyttår!

November bankar på..

mndhundnov

Månadens hund for november er Molly. Bilete er sendt inn av Kari-Anne Stenersen.

November er no framfor oss og straks står snøen klar til å ta over etter ein svært solrik oktober. I høve dette skal agilityutstyret pakkast vekk og Fonna skal vinterstengast. Du finn meir informasjon om korleis du kan bruke bana her. Møt opp i Fonna 6. november klokka 15. Då tek me agilityutstyret inn. Hendinga er oppført her. Det er også mørkt om kveldane no, og sidan me ikkje har fått lys i Fonna vil tysdagstreningane frå etter haustferien (veke 41) foregå på Tussa.

ovhkjul

Den neste store hendinga i klubben er årets julebord. Datoen er no satt til 3. desember. Dette vert i Ørstaområdet. Lokale er litt avhengig av kor mange som melder seg på. Du finn meir informasjon her. Der finn du også påmelding. Håper du kan kome og vere sosial saman med oss!

I tillegg kan du no gå inn på sida vår om kurs. Her vil du sjå at me har ein del planar når det kjem til våren 2017.

Stemne hausten 2016..

På ei regnfull grusbane i Ørsta sentrum var det mange som møtte spente opp denne laurdagsmorgonen. Nokon skulle konkurrere i lydigheit for fyrste gong, andre var drevne. Nokre kvalpar hadde aldri vore i ein ring før, andre hadde vore mange gangar. Alle hadde ulike utgangspunkt, men alle konkurrerte om premier, titlar eller kanskje berre i konkurranse mot seg sjølv. Rundt ringane var det god stemning trass det sure vêret.

IMG_2667

I kvalperingen var det denne laurdagen 15 ulike raser i totalt 22 påmeldte. Den gjeve Best In Show (BIS) tittelen var det ein liten Fransk Bulldog som stakk av med. På andre kom ein flott Whippet, etterfølgt av ein Dvergpinscher og til slutt ein Siberian Husky. Dommaren for dagen var Torill Dønheim i god hjelp frå ringsekretær Siv Jensen.

IMG_2620

På barn og hund var det fire stykker som deltok. Her har de den stolte vinnaren.

20160903_123108

I lydigheitsringen var der 12 påmeldte fordelt på klasse 1, 2 og 3. Dommar for dagen var Roar Holmen. Frode Grande var god hjelp som digital skrivar i teltet også. Fellesdekk var nok meir i søyler denne dagen, enn på sjølve grusen. Det var ikkje alle hundar som synes dette var heilt greitt. Ein mann på sidelinja gav til og med utsagnet: «Eg hadde ikkje ville såtte naken der eg heller!» Fyrste mann og hund fekk heftig regnvær som forstyrring, men heldigvis letta det etterkvart.

Tusen takk til Inger Kvam som stilte opp for oss på kjøkkenet, for Bjørg som hjalp med litt forskjellig, til Siv Jensen som var så snill å vere ringsekretær i kvalperingen, til Frode Grande som stilte i LP-ringen og til dei to dommarane. I tillegg takkar me alle som deltok for nok eit gjennomført stemne i Ørsta. Det er beklagelig å meddele at det ikkje vert noko neste år då me er for få folk, men forhåpentligvis kjem me sterkare tilbake etterkvart. Fleire bileter her.

IMG_2626

Takk for denne gong!

Då brakar hausten laus!

Månadens hundar er Lassie og Donna som er eigd av Marianne Sørheim.

Påmeldingsfristen for kvalpekurset er no ute, og me tek ikkje fleire ettermeldingar. Det vert ein bra gjeng på kurs også i haust. Alle skal ha fått ein e-post med informasjon om kurset. Me gled oss stort til å kome i gong.

Vidare har me endra informasjonen om treningsbana på Fonna. Alt du treng å vite om denne finn du her.

Tysdagstreningane startar opp att komande tysdag, 23. august. Då vert det positiv sirkel og innkalling. I tillegg prøvar me å snakke saman og verte kjent. Tysdagstreningane vil fram til 1. oktober foregå på Fonna treningsbane. Informasjon finn du på lenkja over.

Minner om kvalpeshow og lydigheitsstemne 3. september. Sjå her for meir info.stemne

Juni 2016!

månadens hund juni

Månadens hundar i juni er Miko, Kamots og Thareq. Det er Hege Lystad som har sendt inn bilete. I juli vert det ingen månadens hund, men send gjerne inn forslag til august. Då har du god tid å ta flotte bileter i løpet av ferien!

I juni skal det i utgangspunktet ikkje skje så mykje, men det som skjer er viktig for klubben. Tysdag som var hadde me ein flott dugnad på Fonna. Fleire medlemmar møtte for å hjelpe til med godt mot. Me takkar alle saman for dette og håpar fleire får nytte av bana vår når me er ferdige.

dugnad

Komande tysdag vert det ny dugnad i kombinasjon med sumaravslutninga. Alle som har anledning møter i Fonna klokka 18.00. Her spanderar klubben lett grillmat og drikke til dei som hjelper til. Etter ei god dugnadsykt vert det sjølvsagt spurtkonkurranse med premier og kanskje nokre godbitar til eigarane. Ta med ein hammar og godt humør, så får me ei hivens avslutning der me også vert ferdig med hundebana for ein ny sesong.

Etter sumaravslutninga tek treningane på Tussa sommarferie fram til august. Det vil seie at der vert ingen instruktør. Det kan likevel vere at folk tek turen for trening. Du kan følge gruppa «Fellestrening med hund» på facebook for å halde deg oppdatert om folk er interessert i å trene, eller du kan spørje andre om å delta på trening.

Til slutt vil me minne om stemnet som skal vere 3. september. Her vert det anledning til å gå lydigheit eller stille kvalp mellom 4- 9 mnd i vårt kvalpeshow. I tillegg vert det sjølvsagt påmelding til barn og hund på staden. Du finn all informasjon du treng her.

Ein riktig god sommar til alle medlemmar!!

 

Kvalpekurs vår 2016

IMG_1335 – Kopi

I april, rett over påske, starta klubben opp sitt tradisjonelle kvalpe og unghundkurs. Det viste seg å vere stor interesse for dette kurset denne våren. Det var 23 påmeldte ekvipasjar, noko som fekk oss til å engasjere heile fire ulike instruktørar.

IMG_1302

Kurset starta med ei teoriøkt på Ørsta Røde Kors hus. Her vart alle samla til ei økt med informasjon relevant til hundetrening og kurset. Teorien vart framlagt som eit viktig grunnlag for vidare trening av hund, og for dei ulike emna me skulle innom på den praktiske delen av kurset.

IMG_8716 (2)

Etter teoriøkta vart kurset delt inn i seks ulike praktiske økter. Nytt av året prøvde me oss på nye emner. Dei vanlege emna som sitt, dekk, gå fint i band og passering var sjølvsagt med, men i tillegg til desse gjekk me gjennom «5 om dagen» for hund, miljøtrening i ulike miljø, og fokus på mellom anna innkalling.

IMG_1371

Me håpar deltakarane føler dei fekk noko ut av kurset, og at me ser meir av desse i ettertid. Me høyrer gjerne fleire tilbakemeldingar dersom ein vil gje dette. Då tek de kontakt via e-post eller facebook. Fleire bilete finn du her.

IMG_8625 (2)

Neste kvalpekurs vert til hausten, omlag i slutten av august.

IMG_1344

Rallystemnet vår 2016

Medan fuglane kvitra og sola sveipte over nordvestlandet stod grusbana ved Lid Skule klar for årets fyrste stemne i Ørsta og Volda Hundeklubb. Det skulle sjå ut som vêrgudane var på klubben si side denne helga. I alle fall når det kom til solskinn.

Laurdag morgon var listene klare. Det er mykje papir knytta til eit slikt stemne. Dette fekk ein merke når vindkast kom over stemnestaden. Mykje vart teipa fast, resten satt nokon å held fast gjennom dagen. Vind var altså vår største utfordring.

Ghita Fossum, importert frå fagre Stavanger, var dommaren for helga. Ei blid og hyggeleg dame som tok utfordringa med vind med strak arm. Godt var det, for humøret må vere på topp når ekvipasjane skal dømmast.

Som ringsekretær og stemneledar importerte me ei kjekke dame frå Ålesundraktene. Ho gjor ein formidabel jobb mellom flygande ark. Me lånte ôg litt hjelp frå Kjellaug Busæt. Tusen takk for dykkar velvilje!

Det var 27 som var påmeldt stemnet vårt på laurdagen. 26 av desse starta. Det var representert mange ulike raser, og mange ulike folk. Akkurat slik det skal vere på eit skikkelig rallystemne.

Vinnarane av klasse 1: Vibecke Carlsson 1. plass, Unni Myrset 2. plass og Ingrid Ytterdal 3. plass

Klasse 2: Vibecke Carlsson 1. plass og Gunnveig Hodlekve 2. plass

Klasse 3: Else Marie 1. og 2. plass og Anne Laura Rasch Haugen 3. plass. Dommar Ghita Fossum heilt til høgre.

Søndagen kom me til nok ein strålande dag, men denne dagen hadde vinden tatt seg meir opp. Det flagra nokre kjegler over bana, og me fann ut at sikkerheitstiltak måtte gjerast. Alt på bana måtte vere tyngst mogleg slik at det held seg i ro. Endeleg godt me hadde investert i nye skilthaldarar.

Det var 21 ekvipasjar påmeldt til søndagen. 20 av desse starta. Det virka til å vere godt humør blant publikum. I tillegg var det tilgong til kiosk med kaker, brus og kaffi.

Klasse 1: Hildegunn Solberg Nes 1. Plass, Mona Eltvik 2. Plass og Ingrid Ytterdal 3. Plass

Klasse 2: Gunnveig Hodlekve 1. Plass, Hildegunn Midtbø Bondhus 2. Plass, Vibecke Carlsson 3. Plass

Klasse 3: Rebekka Tomren 1. plass, Vibecke Carlsson 2. plass

Elite: Rebekka Tomren 1. plass, Kristin Bjørkelo 2. plass og Anita Løvik 3. plass

Begge dagar var det moglegheit for å melde seg på rekrutt. Dette er ein uoffisiell del av stemnet der du kan prøve deg i ringen på same nivå som klasse 1. Me hadde ei ekvipasje som gjekk begge dagar. Desse gjor ein strålande innsats. Gratulerer så mykje til Hege og Miko.FB_IMG_1462167745524

Me vil til slutt takke deltakarane, dei som hjalp oss og ikkje minst dommar for eit flott stemne. Me håpar fleire tek turen igjen!

Sponsorar for stemnet:

specific SB1SS-med-ramme 1439555976 Dogman_Logo_Payoff_under_orange_150dpi

April og årets fyrste stemne!

cropped-aprilovhk.jpg

April er her, våren er godt i gong. Sola kikar meir fram enn før, og snøen smeltar. Der er allereie mange stadar du kan gå tur på barmark. Hugs også at hoggormen har vakna, og er veldig treig. Derfor er det ei lita fare for at han kan bite. Ver derfor varsam rundt stadar der hoggormen kan vere.

I april er det kvalpekurs kvar måndag. Dette fortsetter også ut i mai. For dei som ikkje er så heldige at dei deltek på dette kurset vert det ny sjanse i august. Ellers har me ikkje noko kurs i planen framover. Derfor kan det vere lurt å delta på tysdagstreningane som har ulike tema kvar tysdag. Du finn oversikta her. I tillegg vert det ofte lyst ut treningar på «Fellestrening med hund» gruppa på facebook. Det vert nok eit spesielt fokus på rallylydighet no framover. Dette grunna det komande stemnet.

Laurdag 30. april og søndag 1. mai vert det nemlig rallylydigheitstemne ut ved Lid Skule. Dette er eit stemne der ein konkurrerar i sporten rallylydigheit. Du finn informasjon om stemnet her. Der finn du også påmeldingsinformasjon og prisar. Dersom du skulle ha spørsmål til kva dette er, eller om dette er noko for deg, ta gjerne kontakt med klubben. Me minner også om at det er råd å stille i den uoffisielle klassa «rekrutt». Her får ein mellom anna bruke belønning i ringen, noko som kan vere fint dersom ein er heilt ferske.

Dersom du skulle ha lyst å bake kake, hjelpe å rigge ring, frakte utstyr, eller på ein eller annan måte hjelpe oss i høve stemnet, ta gjerne kontakt. Me er få folk, og set pris på alle som vil hjelpe til! Du kan også lære mykje av sporten som medhjelpar.

Alle er sjølvsagt hjarteleg velkomen til å delta, hjelpe til eller berre vere publikum. Vel møtt til vårens fyrste store happening!

rallyreklame

Kurs i konkurranselydigheit med Siv Svendsen

19. mars pakket jeg med meg varme klær, leker, ryggsekk og satte kursen mot Ørsta.

Vi var så heldig at vi fikk være inne med tak over hodet hele helgen, og heldigvis for det. Regnet øste ned og snøen lå fortsatt flekkvis på jordene.

Temaet for helgen var konkurranselydighet, som for noen høres like spennende ut som å se løvetann gro men for meg er det morsomste i hele verden.

Akkurat dette var målet mitt for helgen, å vise deltakerne hvor morsomt man kan gjøre det når man trener hund.

Jeg tror det er to grunner til at jeg har det så moro når jeg trener:

  1. Jeg leker mye. Gjennom å leke med hundene mine får jeg et bra samarbeid, de syns det er morsomt å være med meg og lengter etter å få lære flere saker, og ikke minst rett intensitet til de ulike øvelsene.
    Det er foreksempel mye lettere å trene fokus med en hund som har masse energi i kroppen eller full fart inn til oss, ut til appporten eller rundt en kjegle. For å virkelig få bra øvelser holder det ikke at hunden gjør det, den må gjøre det med intensitet og glede!
  2. Det går fremover når jeg trener. Hele tiden setter jeg opp små delmål for meg selv som jeg jobber mot, og klapper meg på skulderen når jeg når. Visste du foreksempel at i fri ved fot har jeg delt hele øvelsene opp i små legoklosser og trener en og en liten del for seg før jeg setter det sammen.
    Slike små klosser kan være: fokus, bakpartskontroll, høyresving eller starter.
    Gjennom å gjøre dette er det ikke bare lettere for meg å se om vi har fått til det vi skulle eller ikke, men det gjør det også enklere for hunden å holde fokus gjennom en hel konkurranse senere. Jo tydeligere det er for hunden hva den skal gjøre, desto lettere er det når det kommer forstyrrelser eller belønningene minker.

Alle deltakerne fikk ta ut sine hunder og jobbe med hvordan man gjennom belønningene kunne øke intensiteten eller få hunden roligere, dette er en kjempefin øvelse som jeg anbefaler alle å gjøre.

Liker hunden din best lange leker i en snor, baller, leker med lyd i, at du er aktiv eller at du er mer stille?

Generelt for de fleste hundene behøver vi å være skikkelig engasjerte selv for at hundene skal bli engasjerte, både når det gjelder hvordan vi leker med hundene men ikke minst når vi serverer dem godbiter.

Deltakerne på mitt kurs lærte nemlig (forhåpentligvis) at om du serverer godbiten til hunden mens den står stille så skal det være en temmelig god matbit for at det skal øke intensiteten hos hunden. I de fleste tilfeller vil dette gjøre hunden roligere. 

Trenger du mer fokus i fri ved fot er det kanskje dumt å servere godbitene i posisjon ettersom du da belønner frem det motsatte av det du vil ha; en hund som sier «gjesp, dette var kjedelig gitt»

Vil du ha mer fokus og engasjement så lar du hunden jage etter godbiten i hånden i stedet. Dette vil få intensiteten opp og gjøre at hunden syns det er verdt å konsentrere seg fordi belønningen er så bra.

I løpet av helgen gikk vi også igjennom hvorfor går det ikke like bra på konkurranse som på trening?

Vi kom frem til at mest sannsynlig er det for mange ting som er annerledes på en konkurranse som hunden ikke er vant til.

Du får ikke gå inn i ringen før det er din tur

For mange hunder kan vi ubevisst ha lagt til dem en vane med at hver gang de kommer inn på et nytt sted så får de lov å «sjekke ut området» før vi begynner å trene.

Når den da ikke får lov til dette på konkurranse (ingen vil vel ha en hund som går og snuser i ringen) så blir dette noe helt nytt for hunden.

Ingen belønning
Hvis du ikke har trent hunden gradvis opp til å gå lengre og lengre før det kommer en belønning så vil den mest sannsynlig bli veldig skuffet inne i konkurranseringen.
Vi har kun ett forsøk.
Uansett om det har gått bra eller dårlig på en øvelse så må vi bare gå videre. Mens på trening sørger vi alltid for å gjøre øvelsen et par ganger til så vi vet det går bra.
Dersom du ofte gjør dette tror jeg det er lett å «lure» seg selv og tro at hunden kan mere enn den egentlig kan.

Setter du opp en halv bane hvor du kun har lov å gjøre hver øvelse en gang vil du bli smertefullt klar over hva hunden din er god på og hva dere må trene enda mer på.

Det finnes veldig mange flere ting som gjør at det blir annerledes på konkurranse enn på trening, men dette tror jeg kanskje er de tre viktigste å ta tak i.

Alle deltakerne på kurset fikk prøve seg på ulike scenarioer hvor de måtte planlegge treningen så det skulle gå bra på første forsøk. I tillegg jobbet vi masse med å lære hundene (og førerne) at treningen starter i samme øyeblikk som man gå inn på banen eller i dette tilfelle; entrer renovasjonsanlegget på Ørsta.

Tusen takk for en kjempefin helg, dere er så trivelige og positive alle sammen at det var en fryd. Tren hardt og husk at det skal være gøy å trene hund, hvis ikke får du gå gjennom de to øverste punktene en gang til!

Vil du lære mer om mine kurs kan du gå inn på

www.nolimitobedience.se

Der har jeg nettkurs i ulike tema, både for valper og for mer viderekommende

Jeg har også en medlemsside med blogg som blir oppdatert hver uke

www.members.nolimitobedience.se

Eller min helt private side

www.sivsvendsen.no

Vi sees! Siv Svendsen

 

Mars 2016

Norris - mars 2016

Norris – mars 2016

Månadens hund er ein hund eg fann i arkivet som eg ikkje har brukt. Dette er korthårscollien Norris. Han er innsendt av Lene Solemsaunet.

Mars byr på vår, og vår betyr at me snart får trene utan sørpe og snø, kanskje. Det byr også på ein del kurs som står tilgjengeleg for påmelding. Det fyrste eg kan reklamere for er rallylydigheit. Me har kurs for dei som har lyst å lære seg kva denne sporten går ut på, og som har lyst å lære meir om den. Dette kan vere veldig nyttig fram mot stemnet som skal vere 30. april. Kanskje har du lyst å konkurrere for fyrste gong? Påmelding og informasjon finn du her.

Neste kurset som står for tur er Siv Svendsen kurset. Dette skal vere i palmehelga. Kurset er eit kurs i konkurranselydigheit. Siv er ei engasjert dame med mange gode og kreative løysingar for deg og din hund. Ho er eit fyrverkeri som lærer deg mykje på ei helg. Det kan derfor vere veldig nyttig å vere observatør på dette kurset også. Per dags dato har me EIN ledig plass med hund på kurset. Her er det første mann til mølla. Påmelding og informasjon her.

Etter påskeferien (veke 12) startar me opp det velkjente kvalpekurset. Påmeldinga er open til midten av påska, så du kan like gjerne melde deg på i dag. Passar for kvalpar og unghundar, men også for dei som aldri har hatt hund før. Ei fin anledning til å få ein god start. Påmelding og informasjon finn du her.

Det er dermed mykje som skal skje i mars. Me håpar folk er aktive tysdagane og fortsetter og utlyse treningar via «Fellestrening med hund» på facebook. Vel møtt til ein spennande vår med mykje hund på tapeten!