Februar

image1

Månadens hundar i februar er Maya, Dylan, Hilma og Ayla. Bilete er sendt inn av Hildegunn Bondhus.

Februar er i gong. Det er barmark og milde temperaturar foreløpig. Det ser også ut til at det skal vere fint vêr dei neste dagane. Perfekt til å trene hund og vere ute. Me minner om tysdagstreningane. Sjekk oversikta vår under trening og aktiviteter på kva tid der er instruktør og ikkje.

Alle kurs ligg ute med open påmelding. Fyrste som skal starte opp er vidaregåande kurs for dei som har gått eit kvalpekurs. Påmeldingsfristen for dette kurset er 8. februar. Du finn meir informasjon og link til påmelding her. Du finn også informasjon og lenkje til dei andre kursa på same staden.

Neste tysdag (14. februar) er det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19:00. Alle medlemmar har stemmerett og må gjerne delta dersom dei vil vere med å bestemme.

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding
  3. Rekneskapet
  4. Val av styre
  5. Eventuelle saker som har komt inn

Innkalling til årsmøte og kurs

Då er me komt til den tida av året då det er tid for å sjå tilbake på året som har gått. Tysdag 14. februar vert det årsmøte på Bondhus trafikkskule klokka 19.00. Denne dagen vert det ikkje instruktør på Tussa då me håpar alle medlemmar tek turen på årsmøtet. På årsmøtet går ein gjennom året som har gått i høve hendingar og rekneskap. I tillegg vert det valt nytt styre. Det gamle styret vil legge fram forslag om nytt styre som vert stemt over. Dersom du som medlem har ei sak du vil ta opp på årsmøtet kan denne sendast inn til styreleiar på epost hundeklubben@ovhk.com innan 31. januar. Sakliste for styremøtet finn du her.

IMG_8697 (2)

Eg vil også informere om at no kan du melde deg på alle dei ulike kursa me har lagt ut for vår/sommar. Dette er kvalpekurs, vidaregåande kurs, sporkurs, agilitykurs og rallykurs. Ta ein kik inn på denne fana for å sjå meir informasjon!

Godt nyttår medlemmar!

20161011_175301_resized

Årets fyrste hund som pryder heimesida vart Balto. Flott at så mange har sendt inn bileter. Det er berre å sende inn til oss!

No er det nytt år og nye moglegheiter. Det er også tid for å betale medlemsavgift for året 2017. Håpar du vil fortsette å vere medlem med oss. Prisen for eit år er berre 250,- kr. For å vere medlem i ein hundeklubb må du vere medlem av nkk. Her er eit lite beløp i tillegg.

Neste tysdag (10. januar) startar me opp att tysdagstreninga på Tussa. Her vert det instruktør frå 18.30 annan kvar tysdag fram til påske. Du finn oversikt over dette her. Etter påske satsar me på å ha instruktør kvar tysdag. Då vert også treningane flytta tilbake til Fonna hundebane.

Om ikkje lenge startar me påmeldingar til dei ulike kursa me har frista med. Så følg med på heimesida og på facebook. Me håpar alle er klar for eit fantastisk hundeår!

Ventetida er i gong..

img_2240

Då var fyrste dagen i desember i gong og ventetida til julafta er starta. Bilete av denne flotte nuffen er sendt inn av Henriette Nupen. Du kan også sende inn din hund til vår e-post adresse eller på facebook. Alle hundar kjem med til slutt!

Om to dagar er det årets julebord for hundeklubben. Anna enn dette julebordet er det ikkje så mykje anna så skjer i denne månaden. På tysdag den 6. desember vert det siste tysdagstrening med instruktør på Tussa i år. Då er det omvendt lokking som står på agendaen. I tillegg vert det som alltid positiv sirkel og innkalling. Sjølv om dette er siste tysdagstreninga i år med instruktør, er det likevel fritt for folk å møte til eigentrening andre tysdagar.

Til våren har me mykje spennande kurs på planen. Dersom du kikar under fana «kurs» her på heimesida kan du bla deg i gjennom alle planane våre. Dei fleste kursa opnar for påmelding like over nyttår. Er du nysgjerrig på kva styret planlegg og snakkar om kan du kike på fana «møtereferat».

Me i styret vil takke for året som har gått. For dei eldsjelene som har hjulpe oss på rallystemne og dei som hjalp til på kvalpeshow og lydigheit. Me takkar for alle som har møtt på treningar og dugnad og håpar å sjå gamle og nye fjes aktive i året som kjem.

Riktig god jul og godt nyttår!

November bankar på..

mndhundnov

Månadens hund for november er Molly. Bilete er sendt inn av Kari-Anne Stenersen.

November er no framfor oss og straks står snøen klar til å ta over etter ein svært solrik oktober. I høve dette skal agilityutstyret pakkast vekk og Fonna skal vinterstengast. Du finn meir informasjon om korleis du kan bruke bana her. Møt opp i Fonna 6. november klokka 15. Då tek me agilityutstyret inn. Hendinga er oppført her. Det er også mørkt om kveldane no, og sidan me ikkje har fått lys i Fonna vil tysdagstreningane frå etter haustferien (veke 41) foregå på Tussa.

ovhkjul

Den neste store hendinga i klubben er årets julebord. Datoen er no satt til 3. desember. Dette vert i Ørstaområdet. Lokale er litt avhengig av kor mange som melder seg på. Du finn meir informasjon her. Der finn du også påmelding. Håper du kan kome og vere sosial saman med oss!

I tillegg kan du no gå inn på sida vår om kurs. Her vil du sjå at me har ein del planar når det kjem til våren 2017.

Stemne hausten 2016..

På ei regnfull grusbane i Ørsta sentrum var det mange som møtte spente opp denne laurdagsmorgonen. Nokon skulle konkurrere i lydigheit for fyrste gong, andre var drevne. Nokre kvalpar hadde aldri vore i ein ring før, andre hadde vore mange gangar. Alle hadde ulike utgangspunkt, men alle konkurrerte om premier, titlar eller kanskje berre i konkurranse mot seg sjølv. Rundt ringane var det god stemning trass det sure vêret.

IMG_2667

I kvalperingen var det denne laurdagen 15 ulike raser i totalt 22 påmeldte. Den gjeve Best In Show (BIS) tittelen var det ein liten Fransk Bulldog som stakk av med. På andre kom ein flott Whippet, etterfølgt av ein Dvergpinscher og til slutt ein Siberian Husky. Dommaren for dagen var Torill Dønheim i god hjelp frå ringsekretær Siv Jensen.

IMG_2620

På barn og hund var det fire stykker som deltok. Her har de den stolte vinnaren.

20160903_123108

I lydigheitsringen var der 12 påmeldte fordelt på klasse 1, 2 og 3. Dommar for dagen var Roar Holmen. Frode Grande var god hjelp som digital skrivar i teltet også. Fellesdekk var nok meir i søyler denne dagen, enn på sjølve grusen. Det var ikkje alle hundar som synes dette var heilt greitt. Ein mann på sidelinja gav til og med utsagnet: «Eg hadde ikkje ville såtte naken der eg heller!» Fyrste mann og hund fekk heftig regnvær som forstyrring, men heldigvis letta det etterkvart.

Tusen takk til Inger Kvam som stilte opp for oss på kjøkkenet, for Bjørg som hjalp med litt forskjellig, til Siv Jensen som var så snill å vere ringsekretær i kvalperingen, til Frode Grande som stilte i LP-ringen og til dei to dommarane. I tillegg takkar me alle som deltok for nok eit gjennomført stemne i Ørsta. Det er beklagelig å meddele at det ikkje vert noko neste år då me er for få folk, men forhåpentligvis kjem me sterkare tilbake etterkvart. Fleire bileter her.

IMG_2626

Takk for denne gong!

Då brakar hausten laus!

Månadens hundar er Lassie og Donna som er eigd av Marianne Sørheim.

Påmeldingsfristen for kvalpekurset er no ute, og me tek ikkje fleire ettermeldingar. Det vert ein bra gjeng på kurs også i haust. Alle skal ha fått ein e-post med informasjon om kurset. Me gled oss stort til å kome i gong.

Vidare har me endra informasjonen om treningsbana på Fonna. Alt du treng å vite om denne finn du her.

Tysdagstreningane startar opp att komande tysdag, 23. august. Då vert det positiv sirkel og innkalling. I tillegg prøvar me å snakke saman og verte kjent. Tysdagstreningane vil fram til 1. oktober foregå på Fonna treningsbane. Informasjon finn du på lenkja over.

Minner om kvalpeshow og lydigheitsstemne 3. september. Sjå her for meir info.stemne

Juni 2016!

månadens hund juni

Månadens hundar i juni er Miko, Kamots og Thareq. Det er Hege Lystad som har sendt inn bilete. I juli vert det ingen månadens hund, men send gjerne inn forslag til august. Då har du god tid å ta flotte bileter i løpet av ferien!

I juni skal det i utgangspunktet ikkje skje så mykje, men det som skjer er viktig for klubben. Tysdag som var hadde me ein flott dugnad på Fonna. Fleire medlemmar møtte for å hjelpe til med godt mot. Me takkar alle saman for dette og håpar fleire får nytte av bana vår når me er ferdige.

dugnad

Komande tysdag vert det ny dugnad i kombinasjon med sumaravslutninga. Alle som har anledning møter i Fonna klokka 18.00. Her spanderar klubben lett grillmat og drikke til dei som hjelper til. Etter ei god dugnadsykt vert det sjølvsagt spurtkonkurranse med premier og kanskje nokre godbitar til eigarane. Ta med ein hammar og godt humør, så får me ei hivens avslutning der me også vert ferdig med hundebana for ein ny sesong.

Etter sumaravslutninga tek treningane på Tussa sommarferie fram til august. Det vil seie at der vert ingen instruktør. Det kan likevel vere at folk tek turen for trening. Du kan følge gruppa «Fellestrening med hund» på facebook for å halde deg oppdatert om folk er interessert i å trene, eller du kan spørje andre om å delta på trening.

Til slutt vil me minne om stemnet som skal vere 3. september. Her vert det anledning til å gå lydigheit eller stille kvalp mellom 4- 9 mnd i vårt kvalpeshow. I tillegg vert det sjølvsagt påmelding til barn og hund på staden. Du finn all informasjon du treng her.

Ein riktig god sommar til alle medlemmar!!

 

Kvalpekurs vår 2016

IMG_1335 – Kopi

I april, rett over påske, starta klubben opp sitt tradisjonelle kvalpe og unghundkurs. Det viste seg å vere stor interesse for dette kurset denne våren. Det var 23 påmeldte ekvipasjar, noko som fekk oss til å engasjere heile fire ulike instruktørar.

IMG_1302

Kurset starta med ei teoriøkt på Ørsta Røde Kors hus. Her vart alle samla til ei økt med informasjon relevant til hundetrening og kurset. Teorien vart framlagt som eit viktig grunnlag for vidare trening av hund, og for dei ulike emna me skulle innom på den praktiske delen av kurset.

IMG_8716 (2)

Etter teoriøkta vart kurset delt inn i seks ulike praktiske økter. Nytt av året prøvde me oss på nye emner. Dei vanlege emna som sitt, dekk, gå fint i band og passering var sjølvsagt med, men i tillegg til desse gjekk me gjennom «5 om dagen» for hund, miljøtrening i ulike miljø, og fokus på mellom anna innkalling.

IMG_1371

Me håpar deltakarane føler dei fekk noko ut av kurset, og at me ser meir av desse i ettertid. Me høyrer gjerne fleire tilbakemeldingar dersom ein vil gje dette. Då tek de kontakt via e-post eller facebook. Fleire bilete finn du her.

IMG_8625 (2)

Neste kvalpekurs vert til hausten, omlag i slutten av august.

IMG_1344

Rallystemnet vår 2016

Medan fuglane kvitra og sola sveipte over nordvestlandet stod grusbana ved Lid Skule klar for årets fyrste stemne i Ørsta og Volda Hundeklubb. Det skulle sjå ut som vêrgudane var på klubben si side denne helga. I alle fall når det kom til solskinn.

Laurdag morgon var listene klare. Det er mykje papir knytta til eit slikt stemne. Dette fekk ein merke når vindkast kom over stemnestaden. Mykje vart teipa fast, resten satt nokon å held fast gjennom dagen. Vind var altså vår største utfordring.

Ghita Fossum, importert frå fagre Stavanger, var dommaren for helga. Ei blid og hyggeleg dame som tok utfordringa med vind med strak arm. Godt var det, for humøret må vere på topp når ekvipasjane skal dømmast.

Som ringsekretær og stemneledar importerte me ei kjekke dame frå Ålesundraktene. Ho gjor ein formidabel jobb mellom flygande ark. Me lånte ôg litt hjelp frå Kjellaug Busæt. Tusen takk for dykkar velvilje!

Det var 27 som var påmeldt stemnet vårt på laurdagen. 26 av desse starta. Det var representert mange ulike raser, og mange ulike folk. Akkurat slik det skal vere på eit skikkelig rallystemne.

Vinnarane av klasse 1: Vibecke Carlsson 1. plass, Unni Myrset 2. plass og Ingrid Ytterdal 3. plass

Klasse 2: Vibecke Carlsson 1. plass og Gunnveig Hodlekve 2. plass

Klasse 3: Else Marie 1. og 2. plass og Anne Laura Rasch Haugen 3. plass. Dommar Ghita Fossum heilt til høgre.

Søndagen kom me til nok ein strålande dag, men denne dagen hadde vinden tatt seg meir opp. Det flagra nokre kjegler over bana, og me fann ut at sikkerheitstiltak måtte gjerast. Alt på bana måtte vere tyngst mogleg slik at det held seg i ro. Endeleg godt me hadde investert i nye skilthaldarar.

Det var 21 ekvipasjar påmeldt til søndagen. 20 av desse starta. Det virka til å vere godt humør blant publikum. I tillegg var det tilgong til kiosk med kaker, brus og kaffi.

Klasse 1: Hildegunn Solberg Nes 1. Plass, Mona Eltvik 2. Plass og Ingrid Ytterdal 3. Plass

Klasse 2: Gunnveig Hodlekve 1. Plass, Hildegunn Midtbø Bondhus 2. Plass, Vibecke Carlsson 3. Plass

Klasse 3: Rebekka Tomren 1. plass, Vibecke Carlsson 2. plass

Elite: Rebekka Tomren 1. plass, Kristin Bjørkelo 2. plass og Anita Løvik 3. plass

Begge dagar var det moglegheit for å melde seg på rekrutt. Dette er ein uoffisiell del av stemnet der du kan prøve deg i ringen på same nivå som klasse 1. Me hadde ei ekvipasje som gjekk begge dagar. Desse gjor ein strålande innsats. Gratulerer så mykje til Hege og Miko.FB_IMG_1462167745524

Me vil til slutt takke deltakarane, dei som hjalp oss og ikkje minst dommar for eit flott stemne. Me håpar fleire tek turen igjen!

Sponsorar for stemnet:

specific SB1SS-med-ramme 1439555976 Dogman_Logo_Payoff_under_orange_150dpi