Månadens hund..

Penny - april 14

Som de kanskje har sett er de komt ei skjønn Lagotto Romagnolo på framsida. Dette er Penny. Eigaren er Inger Kvam. Bilete er innsendt av Hildegunn Bondhus.

Ellers er no påmeldinga for kvalpekurset stengt. Kurset startar opp måndag neste veke, og dei som har meldt seg på skal no ha mottatt bekreftelse på mail. Dersom du ikkje har fått, men veit du har meldt deg på, må du kontakte hundeklubben snarast. Me gleder oss stort til kvalpekurs!

Minner også om at treningane på Tussa går sin vante gang kvar tysdag klokka 18.30. Mange møter klokka 18.00 for å prate litt før instruktøren tek ordet. Ta deg ein tur å prøv det du også då vel!

Nyt våren!

Kurs i konkurranselydigheit!

115

I helga som var hadde Ørsta og Volda Hundeklubb kurs i konkurranselydigheit. Instruktør var Anne Cecilie Eide. Det var 7 ekvipasjar på dette kurset, noko som baud på variasjon både for oss som såg på, og instruktøren. 075

Kurset var lagt opp slik at kvar ekvipasje fekk individuell tid til å arbeide med det dei sleit med, eller ville ha hjelp i. Her var det alt frå kontakt til naseprøve og andre avanserte øvingar. Anne Cecilie inspirerte, utfordra og lærte vekk mange nyttige tips.

022

I tillegg til dei individuelle øktene fekk alle ekvipasjane delta på fellesøkter der ein trente øvingar som krev fleire hundar ute. Dette er øvingar som fellesdekk og tannvising. På denne måten kunne hundane venne seg meir med situasjonen i ein konkurranse.012

Kurset handla jo nettopp om dette; konkurranse. Å trene konkurranselikt. Å kome seg opp og fram. Å konkurrere om fyrste premien. Opp i alt dette prestasjonsorienterte snakket var det godt å høyre Anne Cecilie sitt motto opp igjen fleire gongar; «Det skal vere gøy å trene hund!»

051

Fokuset låg nemeleg nettopp der. Me skal ha det kjekt saman med hunden vår. Bygge klare relasjonar, vere tydelege ledarar og ha det kjekt saman. Det skal ikkje vere ei plikt, det skal vere gøy!

027

Og kjekt hadde me det. Eg trur eg snakkar for dei fleste når eg seier at kurset var til stor inspirasjon og fremja gleda ved å trene. Den gav og dei fleste ekvipasjar noko målretta å arbeide med. Det er så mykje enklare å jobbe når ein veit kva ein skal jobbe med!

053

Ein skal tidleg krøkjast om god krok skal bli sa Ivar Aasen. Ein skal også hugse visdommen at det aldri er for seint å lære. Ein vert aldri ferdig utdanna når det gjeld hund, og det beviste dette kurset. Tusen takk til Anne Cecilie for at du ville kome å inspirere deltakarane til vidare trening. Me sjåast mandagane klokka seks for konkurransetrening. Vel møtt til alle som vil henge seg på!

Bileta er tekne av Hege Lystad. Du kan sjå fleire her!

Kurs i Rally-Lydigheit våren 2014!

I helga som har gått har det vore kurs i den spennande og fortsatt lite kjente hundesporten rally-lydigheit. Sporten går ut på at fører og hund arbeider saman for å kome seg gjennom ei bane med forskjellige skilt. På skiltet står kva du skal gjere. Her har me alt frå dekk til å gå rundt seg sjølv. Konsentrasjonstrening både for hund og eigar.

105

Laurdag morgen starta kurset innandørs på Ørsta Vgs. Her vart me introdusert til sporten, og fikk sjå nokre videoar frå stemner og konkurranser. Marit, instruktøren vår, var blid og imøtekomande på ein slik måta at me ikkje var heilt vetskremde før me byrja. Ho fortalte oss mellom anna kor viktig det er at føraren kan bana før han eller ho tek med hunden.

054

Dette skulle me etterkvart få kjenne på. Då me kom ut på grusbana vart fyrste bana sett opp. Me hadde på førehand gått gjennom dei ulike øvingane inne, slik at me no kunne starte med å briefe bana. Dette betyr at me får ti minutt til å gå gjennom bana (utan hund). På denne måten er me førebudd på kva som skjer undervegs. Ikkje så ulikt agility sånn sett.

122

Det skulle vise seg at ein måtte vere nøye på briefinga. Å vere usikker når ein fyrst kom med hunden skapte eigentleg mykje hovudbry. Likevel fekk både førar og hund seg positive opplevingar. Dei fleste hundane synes dette var kjekt. For at førarane skulle forstå kor viktig det var å gje riktig beskjed fekk me lov å leike hund for kvarandre. Tru meg, det er ikkje berre berre å vere hund. Me fekk oss ein god latter når me vasa rundt der. Var noko heilt spesielt å vere i hunden sine sko (potar).

052

Søndag fekk me prøve å lage baner sjølve. Då fekk me velge eit banekart og setje opp bane i grupper. Mykje å tenke på. Eit steg dit, fem dit, går dette? Får me plass til hunden? Igjen måtte me briefe. Vår «liksom-hund» var skikkelig god på dette. Etterkvart fekk me og smake på øvingar frå klasse 2.

117

Der var seks ekvipasjar som deltok på dette kurset. I tillegg var me tre observatørar. Eg trur eg talar for alle når eg seier at me hadde eit lærerikt, inspirerande, og morosamt kurs. Det viktigaste i denne sporten er at hunden har det kjekt. Etter denne helga trur eg dei aller fleste kan seie at både dei og hunden hadde mange positive opplevingar. Me håpar å starte opp eit miljø for denne sporten no, og håpar fleire sleng seg på!

Fleire bilete kan du finne her. Det er Hege Lystad som har teke bileta.

Mars 2014

cropped-Mars14w.jpg

Då var me inne i ein ny månad atter ein gong. Månadens hundar er Raisa og Rally. Desse hundane er eigd av Robert Storevik. Dei som har vore om seg har då to kjekke kurs å glede seg til. 22.-23. mars vert det kurs i Rallylydigheit. Her er alle plassane tekne, men der er fortsatt moglegheit å melde seg på som observatør. Helga etter, 29.-30. mars, vert det kurs i konkurranselydigheit. Dette kurset er også fullt, men ope for observatørar. For meir informasjon om begge kursa, sjå eiga side for kurs.

Elles er veiret fint, og me oppfordrar alle til å bruke dette til å trene hund utandørs. Tysdagstreningane på Tussa går sin vante gang. Dersom du lurer på kva instruktørane skal styre med og kva tid dei er på plass, finn du info om dette her på heimesida under aktivitetar.

 

Stretchingkurset 22. februar 2014!

Stretch6

Laurdag var det kurs i stretching i Ørsta. Her møtte 7 håpfulle deltakarar opp med hundane sine for å lære om førebygging og vedlikehald av kroppen til hunden. Dei vart langt frå skuffa. Det har berre vore gode tilbakemeldingar frå dette kurset. Vibecke ordna staden; Ørsta Stål. Her vart det diska opp med pallar som bord, og innandørs parkering. Pallar er jo «in» no til dags, så dette var absolutt 2014. I høve kurset har eg fått ei blogghelsing frå instruktøren, Merethe Bjerck:

Hei! Vil bare si tusen takk for at jeg fikk komme til dere og holde massasje/stretchingkurset. Jeg kom til en nysgjerrig og engasjert gjeng med noen utrolig omgjengelige hunder! Imponert.

stretch2

Kurset var lagt opp til at man skulle lære seg å kjenne på hva som er normal muskulatur og hvordan muskulaturen kan være om der er problemer, hvordan gjøre en hjemmemassasje og de mest grunnleggende stretchingøvelsene.

Stretch1

Vi mønstret også alle hundene, her så vi sammen på hvordan de forskjellige hundene beveget seg og diskuterte litt rundt det vi så. Alle deltakerne hadde god og harmonisk kjemi med hundene sine og jobbet godt!

Stretch4

Vi hadde kurset i fabrikken til Ørsta Stål. Her var det stor boltreplass (til og med bilene fikk bli med inn) og perfekt temperatur.

Stretch3

Alle deltakerne hadde hver sin tilpasset massasjebenk laget av paller med matte på toppen, smart. Kunne i grunn ikke vært bedre lokale på en sur vinterdag!

Stretch5

Håper jeg får muligheten til å komme tilbake til klubben deres ved en seinere anledning, jeg hadde en utrolig kjekk dag! Takk for meg!

Stretch7

Mvh

Merethe Bjerck, Naturmedisinsk Dyreterapaut MNVF ved Optimal Dyrehelse.

Tusen takk for at du kom til oss Merethe! Deltakarane har gitt veldig gode tilbakemeldingar, og tykte det var eit svært lærerikt kurs. Me håpar du vil kome attende til oss ved seinare anledning. Bileta i dette innlegget er tekne av Else Marie. Eg vil og legge inn ein takk til Ørsta Stål for lokalet, og for deltakarane som deltok. Utan ivrige medlemmar har me ikkje anledninga til å arrangere spennande kurs!

 

 

 

ÅRSMØTE 4. MARS

4. mars klokka 20:00 vert det årsmøte i Ørsta og Volda Hundeklubb. Møtet vert på Bondhus trafikkskule i Ørsta. Me håpar mange stiller og viser interesse. Har du sakar som bør takast opp på årsmøte må desse sendast inn til styreleiar seinast 14 dagar før møtet. Offisiell innkalling finn du her.

SAKSLISTE:

SAK 1: Godkjenning av innkalling

SAK 2: Årsmelding og rekneskap

SAK 3: Val av styre

SAK 4: Ymse (saker som kjem inn innan fristen)

VEL MØTT! :-)

Februar er her!

Ny månad betyr nytt bilete på framsida. Månadens hund denne gongen er ein bitteliten westie med navnet TinTin. Det er Elisabeth Leira som eig dette vidunderet. Det vert nok spennande tider frammover for dei begge. TinTin skal pryde framsida i heile februar.cropped-februar-14.jpg

Skulle du ynskje det var din hund som var på framsida? Send eit bilete av hunden din til hundeklubben@ovhk.com då vel. Så kanskje er det nettopp din hund som får vere månadens hund!

Rallykurset og lydigheitskurset er begge fulle når det gjeld deltaking. Du kan likevel melde deg på som observatør. Observatør er ein kjekk og sosial oppleving der du får sjå og studere dei andre som vert styrt med. Det er nett så lærerikt som å delta.

Eg minner og om at tysdagstreningane rullar vidare på tysdagane. Oversikt over kva tid der er instruktør finn du under «Treningsaktivitetar – tysdagstrening». Vel møtt!

Planar for våren

Tysdag 7. januar hadde styret i hundeklubben møte. Referat frå møtet finn du under møtereferat. Kort fortalt vert agilitybana tatt ned for vinteren komande laurdag klokka 13. Alle er velkomne til å hjelpe til. Treningsplan for tysdagane finn du her. Det nye med tysdagstreningane er at det berre vert instruktør annakvar tysdag. Dei datoane som ikkje står på treningsplanen er altså eigentrening.

Oktober2010 - Luckas

Tysdag 4. mars vert det årsmøte klokka 19.00. Saker og innkalling finn du på den nye sida hendingar. Denne sida vert brukt til informasjon utanom kursaktivitet. Dette kan vere innkalling til ekstraordinære møter som årsmøte, eller informasjon om turar, avslutningar og liknande.

I vår vert det fleire kurs for forskjellige interesser. Rallylydigheit vert i overgongen mars/april, medan det i løpet av våren vert sporkurs med Inger Handegård. Meir informasjon kjem fortløpande så snart datoen er satt. Vidare kjem der eit kurs innan konkurranselydigheit for dei vidarekomne, og kvalpe og unghundkurs nærare sommaren. Dermed er det mykje å glede seg til!

Nyt varmen, for snart kjem kulda!

Velkomen, 2014!

Godt nyttår til alle medlemmar. No er eit nytt år på gong, og styret har store planar for våren. Me vil prøve å få eit aktivt miljø innanfor fleire forskjellige hundesportar, og kjem til å satse mykje på kurs utover våren. Meir informasjon kjem etter styremøtet som skal vere over helga.

cropped-Jan14.jpg

Månadens hund i januar 2014 vart denne herlige trioen; Glittra, Ayla og Gaya. Bilete er teke av Hege Lystad, og Hildegunn Bondhus er den heldige eigaren av hundane.

Me ser fram til eit spennande nyttår, og ynskjer gamle som nye velkomne på aktivitetar. Liste over instruktørar på tysdagstreningane kjem etter styremøtet. Eg vil og tipse om at kurssidene er oppdaterte med opa påmelding til kurs innanfor spesialsøk og smeller. Ta deg ein kik innom. Nokre av kursa er byrja fyllast opp.

Vel møtt i 2014!

Så senkar freden seg..

ovhkjul

Julekuler i glasa, snøkrystallar på bordet saman med konglar, lys og ei lita mus. Glitter og stas. Alt som høyrer med når Hundeklubben skal ha julebord. I går var Osberge Skisenter si vesle hytte pynta for gledje og fest. Maten var kjøpt inn frå Ørsta Camping, og desserten laga av Hildegunn. Ein kveld utan hundar må sjølv ein hundeklubb unne seg.

God mat, ein hundequiz og ei grubleoppgåve om sveler prega kvelden saman med godt prat. For praten går i godt lag. God stemning, ei verdig juleavslutning. Neste år håpar me ennå fleire kjem. De er alle hjarteleg velkomne!

No tek dei aller fleste aktivitetane i Hundeklubben juleferie. Tysdagstreningane byrja på igjen med friskt mot etter nyttår. Dersom nokon vil trene i romjula er det fritt fram. For å få med andre kan det vere lurt å skrive på sida «Fellestrening med hund» på Facebook.

No vil eg, på vegne av Ørsta og Volda Hundeklubb, ynskje alle medlemmer ei riktig god jul, og eit hundefullt nyttår! Ta godt vare på hundane i jula!

Christmas is truly enhanced by the presence of a furry friend.